Fem holdeplasser legges ned for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk

For å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden for buss og trikk i Oslo sentrum blir holdeplassene Welhavens gate, Nybrua, Slottsparken, Lilleborg kirke og Fougners vei lagt ned fra 16. august. 

En del av prosjekt Kraftfulle fremkommelighetstiltak

Nedleggelse av holdeplasser er en del av et større prosjekt for å få deg raskere frem og gjøre kollektivtrafikken mer effektiv og punktlig. Kraftfulle fremkommelighetstiltak er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Ruter, for å bedre fremkommeligheten for trikk og buss innenfor ring 3 i Oslo. Prosjektet tar utgangspunkt i rapporten Kraftfulle fremkommelighetstiltak, som består av 100 forslag til tiltak for å få buss og trikk raskere frem. Flere av tiltakene går på å legge til rette for en mer optimal holdeplassavstand.

Kort vei til andre holdeplasser

Felles for de fem holdeplassene som legges ned fra 16. august er at det få på- og avstigninger, i tillegg til at det er kort avstand til holdeplasser rundt. Under finner du mer informasjon om hvilke linjer som blir berørt og hvilke alternative holdeplasser du kan benytte.

Welhavens gate

Berørte linjer: 11, 17, 18, 111, 118, N2 og N18.
Nærmeste alternative holdeplasser:

 • Frydenlund (for linjene 11, 17, 18, 111, N2 og N18), som er ca. 300 meter unna.
 • Homansbyen (i Hegdehaugsveien) (for linjene 11, 111 og N2), som er ca. 400 meter unna.
 • Dalsbergstien (for linjene 17, 18, 118 og N18), som er ca. 350 meter unna
 • Holbergs plass, som er ca. 380 meter unna

Nybrua

Berørte linjer: 11, 12, 13, 111, 112 og N12.
Nærmeste alternative holdeplasser:

 • Hausmanns gate, som er ca. 330 meter unna.
 • Schous plass, som er ca. 200 meter unna.

I tillegg ligger holdeplassen Heimdalsgata bare 150 meter unna. Der stopper linjene 17, 30, 31, 309 og 31E.

Slottsparken

Berørte linjer: 13, 19, 121, 129, 131, 139, 143, 149, 159.
Nærmeste alternative holdeplasser:

 • For trikkelinjene: Nationaltheatret, som er ca. 300 meter unna.
 • For busslinjene: Frederiks gate, som er ca. 300 meter unna.

Lilleborg kirke

Berørte linjer: 20, 30 og N20
Nærmeste alternative holdeplasser:

 • Torshovparken, som er ca. 260 meter unna.
 • Københavngata (for linje 20 og N20), som er ca. 300 meter unna.
 • Dælenenga (for linje 30), som er ca. 480 meter unna.

Fougners vei

Berørte linjer: 21, 28, 345 og 435
Nærmeste alternative holdeplasser:

 • Carl Berners plass T (ved T-banestasjonen), som er ca. 260 meter unna.
 • Einars vei, som er ca. 400 meter unna.