Falske billetter

Har du fått tips om billetter via Ruter.top? Denne tjenesten er ikke en Ruter-tjeneste og billettene du mottar er ikke gyldige for kollektivreiser i Oslo og Akershus.

Bakgrunn

19. april ble det sendt en rekke SMS-er til personer i Oslo og Akershus med lenke til nettsiden Ruter.top. Billettene som distribueres i appen er ikke gyldige for kollektivreiser i Oslo og Akershus – de er kun ulovlige kopier av en Ruterbillett.

Reisevilkår og betingelser

I Ruters reisevilkår (punkt 3) står det blant annet at passasjerer skal:

  • Betale for reisen i henhold til vilkårene og prisene Ruter har fastsatt.
  • Ha gyldig aktivert billett senest ved påstigning av et transportmiddel, eller når man går inn i en kontrollsone.
  • Kun bruke billetten i tråd med kunngjorte regler og vilkår.

I betingelsene for bruk av appen RuterBillett står det blant annet at det ikke er tillatt å kopiere eller overføre billetter på en annen måte enn gjennom den funksjonaliteten som støttes av RuterBillett-appen til enhver tid.

Kopiering i strid med dette vil bli ansett som forfalskning, jf. Ruters reisevilkår (punkt 7).

Hva skjer hvis jeg bruker ruter.top?

Brukere av Ruter.top og lignende løsninger har ikke gyldig billett når de reiser med oss og får gebyr (tilleggsavgift) i billettkontroll.

Fra og med mandag 6. mai 2019 vil brukerne av tjenesten også bli bøtelagt for å reise med forfalskede billetter, som medfører forhøyet gebyr (tilleggsavgift) på 2000,- samtidig som billetten blir inndratt.

Alle billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet

Vi understreker at Ruter.top ikke har noe med Ruter og RuterBillett å gjøre, og vi oppfordrer alle som skal reise kollektivt i Oslo og Akershus til å betale for reisen etter publiserte priser og vilkår. Det er viktig for oss at billettinntektene, som er en betydelig andel av de ressursene vi disponerer for fellesskapet, går tilbake til å styrke kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Ruter.top omtales for øvrig i en artikkel publisert i VG 20. april.