Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Ruters skole- og spesialskyss i Akershus

Skoleskyss kjørt av grønn buss Til skoleskyssen benyttes det både skolebusser, ordinære busser og tog.

Hvis du er bosatt i Akershus og oppfyller kravene i Opplæringsloven, har du krav på gratis skoleskyss til og fra skolen. Her kan du lese mer om skoleskyss for elever i grunnskolen og i den videregående skolen og spesialskyss.

Om skoleskyss i Akershus

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen og den videregående skolen er vedtatt av Fylkestinget og regulert gjennom Opplæringsloven. I Akershus er det Ruter som har konsesjon og ansvar for å planlegge skoleskyssen, og vi samarbeider med busselskapene og skolene om å tilrettelegge skoleskyssen i forhold til skolenes start- og sluttider. Vi har også et samarbeid med NSB, slik at skolebilletten også kan benyttes på tog.

Skolebilletten

Alle som har rett til gratis skoleskyss får ved skolestart utlevert et reisekort, som inneholder en skolebillett. Skolebilletten er ditt reisebevis når du reiser mellom skole og hjem, og må derfor alltid være med når du reiser.

Har du ikke rett på skolebillett kan 30-dagersbilletten med ungdomsrabatt være et rimelig og godt alternativ.

Skoleskyss og ruteopplegg

Det brukes både skolebusser (skolebussene har firesifrede linjenummer), ordinære busser og tog til skoleskyss. Rutetider for skolebussene er ikke oppført i rutetabellene, men er tilgjengelig ved søk i vår reiseplanlegger. Ruteopplegget for skoleskyssen i Akershus for skoleåret er normalt søkbart i reiseplanleggeren ca. 10 dager før skolestart.

Finn rutetider til og fra skolen

Alle ordinære linjer og skolebusser er søkbare i vår reiseplanlegger, men ikke alle skoler ligger inne med skolenavn. Du kan søke fra din egen adresse til skolens adresse for å finne det beste reiseforslaget. Vær oppmerksom på at skolerutene kan variere fra dag til dag, så husk å angi riktig dag/dato når du søker.

Har du spørsmål rundt detaljer om skolebussene kan du kontakte den enkelte skole eller Ruter på telefon 177.

Mer informasjon om skole- og spesialskyss

Publisert 25.03.2012 kl. 11:33. Sist oppdatert 09.07.2014 kl. 08:45