Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Sanntidssystemet i Oslo og Akershus

Sanntidsskilt for trikk på Jernbanetorget Sanntidsskilt for trikk på Jernbanetorget.

Utbyggningen av Sanntidssystemet i Oslo og Akershus (SIS) har gitt gode resultater og har vist seg å være til stor hjelp for både førere og publikum. Sanntidssystemet inneholder teknologi for å prioritere buss og trikk gjennom lyskryss/signalanlegg. Sanntidssystemet sørger også for automatisk visning og utrop av neste stoppested.

Hvem står bak systemet?

Sanntidssystem (SIS) er realisert i et tett samarbeide mellom Ruter, Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, og Trafikanten. Utbyggingen har skjedd gradvis siden 2004 i et prosjektbasert samarbeide hvor prosjektledelse og gjennomføringsansvaret for SIS er tillagt Trafikanten. Utbyggingen av SIS er i hovedsak finansiert i regi av Oslopakke 3 (tidligere Oslopakke 2), en handlingsplan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Sanntidssystemet for T-banen ble ferdigstilt i 2010 som en integrert del av distribusjonsløsningen for overflatetrafikken og er utbygd i nært samarbeide mellom Trafikanten og Oslo T-banedrift AS. T-baneløsningen er i hovedsak finansiert med midler over statsbudsjettet (Belønningsordningen).

Sanntidsinformasjon for togtrafikken importeres inn i våre sanntidsløsninger via et grensesnitt mot Jernbaneverkets sanntidssystem.

Universell tilgjengelighet

Vi tar universell tilgjengelighet på alvor. I 2010 begynte vi å sette opp sanntidsskilt med talesyntese og taktile kart. På Europarådets plass ved Jernbanetorget står ett av disse skiltene som både kan sees, høres og føles. Vi jobber også stadig med å gjøre sanntidsinformasjon tilgjengelig for alle ombord på busser, t-baner og trikker. I alle nye kjøretøy er informasjonen godt synlig på skjermer, og blir lest opp høyt og tydelig før hvert stoppested.

Flåtestyring og støtteverktøy for førere

Alle busser og trikker har en førerterminal som gir informasjon om den aktuelle turen, automatiserer funksjoner og gir mulighet for toveis skriftlig kommunikasjon. Flere av operatørselskapene i Oslo og Akershus har også anskaffet terminaler som gir en oversikt over hvor deres kjøretøyer befinner seg til enhver tid. Dette gir langt bedre muligheter til å overvåke og styre trafikken enn tidligere, til nytte for selskap, førere og publikum.

Statistikkverktøy

Sanntidsinformasjonssytemet er en viktig kilde for statistiske data til bruk i trafikkplanlegging. Forsinkelser og fremkommelighetproblemer kan utledes av de data som registreres, og er til stor hjelp i arbeidet med å forbedre framkommelighet og kollektivtilbud.

Ønsker du tilgang til våre data?

Vi har åpnet opp for at eksterne utvikler kan få gratis tilgang til både sanntidsdata og reiseplanleggerdata. Mer om dette kan du lese på vårt utviklernettsted labs.ruter.no.

Les også mer om hvordan du kan sette opp din egen sanntidsskjerm.

Publisert 01.04.2011 kl. 11:26. Sist oppdatert 22.05.2013 kl. 15:07

Ruter.no bruker cookies for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke nettsiden som normalt hvis du godtar dette.

Lukk