Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Erstatning og refusjon av reisekort og billetter

Ruters kundesenter og servicepunkter bistår til hjelp med reisekortet På Ruters kundesenter og servicepunktene får du hjelp med refusjon og rekonstruksjon av billetter.

Her finner du reglene for erstatning og refusjon av Ruters billetter og reisekort gjeldende fra 1. februar 2014. Ekspedisjonsgebyr for refusjon er kroner 100 per ekspedisjon.

Rekonstruksjon

Overføring av billett til et nytt reisekort eller mobiltelefon.

Mistet/stjålet kort

Har du mistet reisekortet ditt og kan dokumentere at du er rette innehaver av et mistet/stjålet reisekort, kan du få reisekortets innhold overført til et nytt reisekort. Som rette innehaver anses den personen som enten har registeret kortet i sitt navn eller som ved hjelp av kjøpskvittering med kortnummer og bankutskrift kan dokumentere at han er rette eier av reisekortet.

Mistet/stjålet mobiltelefon

Dersom du ikke selv har anledning til å overføre billetten til ny telefon hjelper vi deg med dette. Har du kvittering hvor app-ID fremkommer kan du få billetten din overført til ny mobiltelefon eller et reisekort. Hvis billetten din allerede er flyttet to ganger tar vi et ekspedisjonsgebyr på 100 kroner for å hjelpe deg. Mot ekspedisjonsgebyr kan vi også kreditere restverdien så du kan kjøpe ny billett.

Defekt/ødelagt reisekort

Reisekort som er defekt/har sluttet å virke, erstattes kostnadsfritt. Dette gjelder både registrerte og anonyme reisekort. For å få rekonstruert reisekortet må kortnummeret være lesbart. Dersom kortet er påført ytre skade må du betale gebyr for rekonstruksjonen.

Periodebilletter erstattes ved at billetten rekonstrueres og legges over på nytt reisekort. Dersom reisekortet inneholder reisepenger, vil dette bli avregnet etter en uke og overført til nytt reisekort – alternativt utbetalt til bankkonto.

Refusjon

Utbetaling av restverdi. Merk: Enkeltbillett og 24-timersbillett refunderes normalt ikke.

Ruters billetter og reisepenger refunderes etter følgende regler:

1. Opphør av kundeforhold

Du skal ikke reise med oss lenger

2. Foreldet papirkort/billett

Billetter som blir ugyldig på grunn av prisendring, må aktiveres senest tre måneder etter kunngjort dato for prisendring. Etter dette blir papirkortet/billetten ugyldig, men kan refunderes uten gebyr i tre år. Deretter anses papirkortet/billetten som verdiløs.

3. Ekstra utgifter

Hvis du får ekstra billettutgifter i forbindelse med reisekort som er defekt, refunderes slike utgifter for inntil tre dager ved fremleggelse av billettene eller ved innsending til kundesenteret sammen med skriftlig saksfremstilling. 

4. Andre tilfeller

Ruter kan etter en konkret vurdering også innvilge refusjon i andre tilfeller dersom det ville være urimelig å nekte deg refusjon.

Ekspedisjonsgebyr

Du betaler 100 kroner i ekspedisjonsgebyr per ekspedisjon for refusjoner. Kreditering og utbetaling er likestilt.

Beregning av refusjon

Ved eventuell refusjon gjelder følgende refusjonsberegning:

  • Enkeltbillett og 24-timersbillett: Stemplet/påbegynt billett refunderes ikke.
  • Kupongkort: Fratrekk for 1/30 av kortets pris for hver brukt kupong.
  • 7-dagersbillett: Fratrekk for 1/7 av billettens pris for hvert døgn (eller del av døgn) som er gått siden perioden startet.
  • 30-dagersbillett: Fratrekk for 1/30 av billettens pris for hvert døgn (eller del av døgn) som er gått siden perioden startet.
  • 365-dagersbillett: Fratrekk for 1/300 av billettens pris for hvert døgn (eller del av døgn) som er gått siden perioden startet.

Refusjon regnes fra den dagen kortet/billetten innleveres, eller fra den dagen vi mottar billetten til avregning.

Angrefrist ved kjøp av billetter på internett

Ved kjøp av billetter på internett kan du gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til Ruter innen 14 dager etter at den elektroniske billetten og de opplysninger som kreves med hjemmel i Angrefristloven kapittel 3 er mottatt. Melding om bruk av angreretten kan gis via kontaktskjema eller ved henvendelse til Ruters kundesenter på Jernbanetorget. Det trekkes ikke noe ekspedisjonsgebyr.

Refusjonssteder

Reisekort kan innleveres på følgende steder:

  • Ruters kundesenter på Jernbanetorget.
  • Ruters servicepunkter på Jernbanetorget, Nationaltheatret, Majorstuen, Aker Brygge og Gardermoen.
  • Oslo bussterminal og Lillestrøm bussterminal rekonstruerer kun defekte kort.

Se adresser og åpningstider for kundesenteret, servicepunktene og bussterminalene.

Publisert 12.06.2010 kl. 15:26. Sist oppdatert 12.03.2014 kl. 12:49