Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Billettkontroll og gebyr

Baksiden av et reisekort. Reisekortet må medbringes på hver reise. Gyldig billett kan ikke vises frem i ettertid.

Du som reiser er selv ansvarlig for å ha gyldig billett. Passasjerer som ved kontroll ikke har gyldig billett, vil få et gebyr. Størrelsen på gebyret er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Med Ruter i Oslo og Akershus

Har du ikke gyldig billett ved billettkontroll vil du få et gebyr (tilleggsavgift) på kr 1150, eller kr 950 hvis du betaler på stedet. Barn og ungdom under 18 år betaler kr 950 uavhengig av oppgjørsform.

For misbruk, falsk eller forfalsket billett ilegges et forhøyet gebyr (tilleggsavgift) på kr 2000, og billetten blir inndratt. 

Billettkontroll og -gebyr er hjemlet i transportvedtektene.

Mobilbillett – husk at:

Billetten må være aktiv før du går om bord. Skjermen må være leselig og du må ha nok batteri til hele reisen. Har du kjøpt billett til andre, må din mobil være tilgjengelig for ditt reisefølge ved billettkontroll. 

Når du viser din aktive billett i en kontroll, vil kontrolløren be deg trykke på feltene «Kontrollkode» og «Dagens bilde». Disse feltene inneholder informasjon som er relevant for kontrolløren når han skal forsikre seg om at du har en gyldig billett. 

Ved feil på billett-appen blir billettkontrollørene og sjåførene varslet, og du skal få lov til å gå på transportmiddelet. Er billett-appen nede av tekniske årsaker fra Ruters side, vil du få en melding i appen som gir mulighet til å reise i 30 minutter uten billett. Har du ikke har mulighet til å skaffe deg gyldig billett på en annen måte, vil du ikke få gebyr. Denne må du vise til sjåføren og eventuelt billettkontrolløren.

Les mer om mobilbillett.

Reisekort – husk at:

Du aktiverer din nye periodebillett på det tidspunktet du ønsker at perioden skal starte. Ny periodebillett kan ikke aktiveres før den gamle er utløpt. Vær derfor oppmerksom på utløpsdato og klokkeslett i skjermen på kortleseren. Leser du av reisekortet hver gang du reiser, vet du alltid om du har gyldig billett.

Er billettautomat eller kortleser i ustand, og det ikke er mulig å skaffe gyldig billett på annen måte i løpet av reisen, vil du ikke få gebyr. Dersom kontrolløren ikke får sjekket feilen på stedet må du oppgi navn, adresse og fødselsdato. Ruter vil i slike tilfeller sjekke status på utstyret i etterkant. Hvis det viser seg at billettautomat eller kortleser fungerte på det aktuelle tidspunktet, vil du få gebyret tilsendt i posten i ettertid.

Alle billetter er upersonlige og kan lånes bort til andre når du selv ikke bruker dem. Du kan derfor ikke komme og vise gyldig billett i ettertid av en kontroll siden noen andre kan ha brukt den på det tidspunktet du ble kontrollert.

Les mer om reisekort.

Klagemulighet

Ønsker du å klage må den leveres skriftlig enten via vårt [gå til kontaktskjema], eller per post til "Ruters kundesenter, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO". Vi behandler ikke klager ved personlig oppmøte.

Er du student, lærling/lærlingekandidat, honnør eller ungdom med gyldig billett (student-, honnør eller ungdomsbillett), men mangler gyldig bevis på din rett til rabatt, vil du få gebyr ved en kontroll. Møter du opp på Ruters kundesenter på Jernbanetorget inne tre virkedager, med gyldig bevis på din rett til rabatt på kontrolltidspunktet, vil vi frafalle gebyret. Du kan også sende inn henvendelsen elektronisk via vårt kontaktskjema innen tre virkedager. Les mer om rabatter.

Togreiser med NSB

Gjelder klagen NSB finner du deres kontrollgebyrskjema på nsb.no.

Andre selskap

Ønsker du å klage på billettkontroll ut over Ruters og NSBs område, må du ta kontakt med selskapet du har reist med. Kontaktinformasjon finner du du på billettkontrollgebyret.

Publisert 22.06.2010 kl. 17:34. Sist oppdatert 01.02.2015 kl. 00:01