Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Flere velger å reise kollektivt

Påstigning på T-banen, billett-app og regionbuss i fart.

Trafikkveksten for Ruter fortsatte å øke i 2012 med til sammen 3,2 % for Oslo og Akershus – til nær 295 millioner påstigende passasjerer. Dette er 10 millioner flere reiser enn året før. – Vi registrerer at stadig flere velger å reise kollektivt enn å kjøre bil, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Kollektivtrafikken øker mest

Vekstøkningen fordeler seg med 7,6 % i Akershus og 1,9 % i Oslo. – Vi har levert i Oslo i overkant etter planen, mens økningen i Akershus er over all forventning, fastslår han. Til sammenligning var veksten i biltrafikken på henholdsvis 1,3 % for Oslo og 2,1 % for Akershus.

Ruter-sjefen forklarer den positive veksten med ytterligere kapasitetsutvidelse og enda flere avganger i Ruters område. Også Ruters eiere, Akershus fylkeskommune og Oslo Kommune er fornøyde med fjorårets vekst i kollektivtrafikken.

– Det er svært gledelig å se at økte tilskudd fra Akershus fylkeskommune til Ruter samt endringene i ruteopplegget gjør at flere velger å reise kollektivt, sier fylkesordfører Nils Aage Jegstad i en kommentar.

– Også i fjor var veksten i kollektivtrafikken høyere enn befolkningsveksten i Oslo. Passasjertallet er høyere enn noen gang før, og Oslo har desidert høyest kollektivandel i landet. I desember doblet vi antall avganger på Røabanen, og det vil gi et løft inn i 2013. Tallene understreker likevel at det er behov for større investeringer og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i Oslo. Samtidig må vi fortsette det systematiske arbeidet med å sikre god vogntilgjengelighet for trikken, kommenterer Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen.

Avhengig av bedre fremkommelighet

I følge Bernt Reitan Jenssen er ytterligere vekst i kollektivtrafikken avhengig av bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken generelt.

– Vi har utfordringer når det gjelder fremkommelighet for spesielt buss og trikk. Når vi vet at punktlighet og forutsigbarhet er noe av det kundene er mest opptatt av, må vi se på tiltak som sikrer god fremkommelighet. Vi er derfor glad for at Oslo kommune nylig har satt i gang et arbeid på dette viktige området, påpeker Reitan Jenssen.

Stor suksess med mobilbillett

En stor suksess er Ruters lansering av mobilbilletten i desember 2012. Ved utgangen av februar i år hadde nær 150 000 lastet ned Ruters mobilapp. Neste skritt er å lansere periodebilletter med smarttelefon som billettbærer våren 2013.

(Fra Ruters pressekonferanse med fremleggelse av trafikktall for 2012, 6. mars 2013)

 
Publisert 06.03.2013 kl. 11:00. Sist oppdatert 20.04.2013 kl. 18:01