Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Om sanntidssystemet i Oslo og Akershus

Sanntidsskilt for trikk på Jernbanetorget Sanntidsskilt for trikk på Jernbanetorget.

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) har vist seg å være til stor nytte for både førere og publikum. Det inneholder teknologi for å prioritere buss og trikk gjennom lyskryss, samt automatisk visning og opprop av neste stoppested.

Hvem står bak systemet?

Sanntidssystemet ble realisert i tett samarbeid mellom Ruter, Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, og tidligere Trafikanten. Utbyggingen av SIS ble i hovedsak finansiert i regi av Oslopakke 3, en handlingsplan for utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 

Sanntidssystemet for T-banen ble ferdigstilt i 2010, som en integrert del av distribusjonsløsningen for overflatetrafikkken, og er utbygd i nært samarbeide mellom Trafikanten og Oslo T-banedrift AS. T-baneløsningen er i hovedsak finansiert med midler over statsbudsjettet.

Universell tilgjengelighet

I 2010 begynte vi å montere sanntidsskilt med talesyntese og taktile kart. På Europarådets plass ved Jernbanetorget står ett av disse skiltene som både kan sees, høres og føles. Vi jobber stadig med å gjøre sanntidsinformasjon tilgjengelig for alle om bord på busser, T-baner og trikker. I alle nye kjøretøy er informasjon om neste stoppested godt synlig på skjermer, og stoppestedene blir annonsert høyt og tydelig.

Støtteverktøy for førere

Alle busser og trikker har en førerterminal som gir informasjon om den aktuelle turen, automatiserer funksjoner og gir mulighet for toveis skriftlig kommunikasjon. Flere av operatørselskapene i Oslo og Akershus har nå også terminaler som viser hvor deres kjøretøyer befinner seg til enhver tid. Dette gjør det enklere å overvåke og styre trafikken.

Statistikkverktøy

Sanntidsinformasjonssystemet er en viktig kilde for statistiske data til bruk i trafikkplanlegging. For eksempel kan forsinkelser og andre problemer trekkes ut av data som registreres, og være til stor hjelp i arbeidet med å forbedre framkommelighet. Vi teller også antall passasjerer, slik at det blir enklere å planlegge kapasiteten i områder med mange reisende.

Ønsker du tilgang til våre data?

Vi har åpnet opp for at eksterne utviklere kan få gratis tilgang til både sanntidsdata og reiseplanleggerdata. Mer om dette kan du lese på vårt utviklernettsted labs.ruter.no. Se også hvordan du kan sette opp din egen sanntidsskjerm.

Publisert 01.04.2011 kl. 11:26. Sist oppdatert 19.02.2015 kl. 16:04