Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Rabatter, aldersgrenser og spesielle priser

Barn. Barn under 4 år reiser gratis. Barnebillett gjelder til og med 15 år.

Se om du kvalifiserer til rabattert billett når du reiser med Ruter. Husk at alle med rabattert billett må kunne vise legitimasjon når personalet ber om det.

Spesielle priser

Hund, førerhund og servicehund

Barnepris uansett størrelse. Førerhund for blinde og servicehund i tjeneste reiser gratis.

Sykkel, ståhjuling og spark

Barnepris. Personalet avgjør om det er plass.

Unntak: Sparkesykler, små barnesykler, invalidesykler og sammenslåtte sykler kan tas med gratis. Utenom rushtid (rushtid er definert som mandag–fredag kl. 07:00–09:00 og 15:00–18:00) og i helgene kan du ta med sykkelen gratis på T-banen.

Barnevogn, ski og akebrett

Gratis. Personalet avgjør om det er plass.

Rullestolbrukere

Reiser gratis.

Barnerabatt

Gjelder for barn fra 4 til 16 år. Periodebilletter til barnepris må aktiveres senest dagen før du fyller 16 år. Barn under 4 år reiser gratis.

Ungdomsrabatt

Gjelder på 7- og 30-dagersbilletten for ungdom fra 16 til 19 år. Billetter med ungdomsrabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 20 år. Ungdom betaler fullpris på alle andre typer billetter.

Honnørrabatt

Gjelder for alle over 67 år, for personer med norsk uføretrygd, samt blinde og ektefelle/samboer som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Studentrabatt

Gjelder på 30-dagersbillett for studenter under 30 år, lærlinger/lærekandidater og elever på videregående skole som har fylt 20 år. Se vilkår for studentrabatt.

Familierabatt

Lørdager, søndager og offentlige fridager kan du ha med inntil fire barn under 16 år eller fire hunder gratis ved bruk av hvilken som helst billett til voksenpris.

Militærrabatt

Gis kun på enkeltbillett. Personell i førstegangstjeneste betaler barnepris for enkeltbillett i tjenesteperioden mot fremvisning av tjenestebevis. 

Ledsagere

Er du ledsagere til funksjonshemmede får du honnørrabatt. Ved billettkontroll må du kunne fremvise ledsagerbevis utstedt av bostedskommunen din.

Døvblindes ledsager reiser gratis.

Førsteklassinger med skolebillett i Akershus kan ha med seg ledsager gratis til skolen ved skoleårets begynnelse og frem til 1. oktober

Barnehager og grunnskoleklasser

Kan kjøpe den rabatterte gruppebilletten Rufus.

Publisert 20.06.2010 kl. 14:10. Sist oppdatert 05.01.2015 kl. 12:26