Ruter Labs

Datasett og APIer for rute- og sanntidsdata i Oslo og Akershus er nå tilgjengelig via det nasjonale selskapet Entur. Vi takker for følget, og legger ned Ruter Labs så lenge.

Hvor lenge vil Ruters data og APIer være tilgjengelig?

Ruters data og APIer vil være tilgjengelig en liten stund til, men avvikles i løpet av høsten 2018. Vi anbefaler derfor at du bruker data og APIer fra Entur.