2023 Transporttjenester Indre by

Informasjon om kontrakten

 • Leverandør / operatør

  Unibuss AS

 • Signeringsdato

  02.12.2021 00.00.00

 • Til dato

  17.04.2033 00.00.00

 • Opsjon

  4 år

 • Verdi i NOK

  0

 • Kategori

  Buss

Informasjon fra anbudsrunden

 • Utlysningsdato

  03.05.2021 00.00.00

 • Tilbudsfrist

  06.09.2021 12.00.00

 • Frist for spørsmål

 • Antall spørsmål

  0

 • Oppdatert

  22.12.2021 11.51.16

Av hensyn til meroffentlighet legges de sentrale delene av konkurransegrunnlaget til konkurransen ut på denne internettsiden i tillegg til Ruters konkurransegjennomføringsverktøy. Frister som oppgis på denne siden er således ikke førende. 

 

Konkurransen vil foregå gjennom Ruters konkurransegjennomføringsverktøy, Eu-supply. Alle spørsmål skal rettes til Ruter via Eu-supply. Eventuelle justeringer i konkurransegrunnlaget vil bli kunngjort gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet. Konkurransegrunnlaget i sin helhet er publisert på Eu-supply.

 

Tilbudskonferanse I

 Link til opptak av konferansen:

 

Referat fra konferansen:

 

Tilbudskonferanse II

 Link til opptak av konferansen: 

 

Referat fra konferansen: 

 

Digital befaring

 Link til opptak av befaringen:

 

 Referat fra befaringen:

  

De sentrale delene av konkurransegrunnlaget:

 

I oversikten under er ruteområde forkortet til Ro.