2019 Busstjenester Romerike

Informasjon om kontrakten

 • Leverandør / operatør

 • Signeringsdato

  03.11.2017 00.00.00

 • Til dato

  26.06.2027 00.00.00

 • Opsjon

  3 år

 • Verdi i NOK

  0

 • Kategori

  Buss

Informasjon fra anbudsrunden

 • Utlysningsdato

  03.11.2017 00.00.00

 • Tilbudsfrist

  03.11.2017 01.00.00

 • Frist for spørsmål

  03.11.2017 01.00.00

 • Antall spørsmål

  0

 • Oppdatert

  11.05.2018 08.33.02

Av hensyn til meroffentlighet legges de sentrale delene av konkurransegrunnlaget til konkurransen om busstjenester Romerike 2019 ut på denne internettsiden i tillegg til Ruters konkurransegjennomføringsverktøy. Frister som oppgis på denne siden er således ikke førende. 

 

Konkurransen vil foregå gjennom Ruters konkurransegjennomføringsverktøy, Eu-supply. Alle spørsmål skal rettes til Ruter via Eu-supply. Eventuelle justeringer i konkurransegrunnlaget vil bli kunngjort gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet. Konkurransegrunnlaget i sin helhet er publisert for tilbydere på Eu-supply.

 

I oversikten under er ruteområde forkortet til Ro.

 

Utdrag fra konkurransegrunnlaget