Skoleskyss for elever på videregående

Elever i videregående skole i Akershus kan få gratis skoleskyss hvis de bor langt fra skolen eller må reise med båt. Elever i Oslo må kjøpe sin egen billett.

Elever i Oslo

Oslo kommune har dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss i videregående skole. Elever i videregående skole i Oslo kjøper selv reisekort. Utgiften dekkes av eleven eller foreldre/foresatte.

Elever i Akershus

Elever som om har krav på skoleskyss i Akershus får utdelt et reisekort med skolebillett ved skolestart.

Hvem har krav på skoleskyss

Elever på videregående skole i Akershus, som er bosatt i Akershus, og som har:

 • mer enn 6 km til skolen
 • må reise med båt for å komme til skolen

Lærlinger har ikke krav på skoleskyss.

Forskrift om skoleskyss på Akershus fylkeskommunes nettsider

Lov om skyss på videregående skole i Opplæringsloven

Elevens bosted

Bosted er den adressen du er registrert på i folkeregisteret. Bor du to steder, og begge adressene oppfyller vilkårene for gratis skoleskyss, har du krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem. Dette gjelder også hvis du bor i fosterhjem eller lignende.

På skole i Oslo, Buskerud eller Østfold

Bor du i Akershus og velger å gå på skole i Oslo, Buskerud eller Østfold? Da må du selv betale skoletransporten ved å kjøpe ungdomskort (30-dagersbillett med ungdomsrabatt).

Slik klager du

Du kan klage på vedtaket om skoleskyss innen tre uker etter at du har mottatt melding om vedtaket. Klagen rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes inn via Ruter til: 

Ruter AS
Postboks 1030
0104 Oslo

Slik bruker du skolebilletten

 • Skolebilletten gjelder kun for den strekningen som det er utstedt for.
 • Skolebilletten kan bare brukes på skoledager frem til kl. 18:00, ikke i ferier, helger og på høytidsdager.
 • Hjemreisen må være påbegynt før kl. 18:01. Ved overgang må siste del være påbegynt før kl. 18:01.
 • Husk å aktivere skolebilletten om bord eller på plattformen første gang du tar den i bruk.
 • Les av reisekortet på en kortleser om bord eller på stasjon/plattform hver gang du reiser.
 • Skolebilletten kan ikke aktiveres om bord på NSBs tog.
 • Ha alltid med skolebevis, bankkort eller annen gyldig legitimasjon på reisen.

Du får gebyr i en kontroll hvis du bruker en ugyldig skolebillett. Bruker du et kort som ikke er ditt, anses det som forfalskning. Gebyret for forfalskninger er på 2 000 kroner. Når du reiser med Ruter medfører det at du må akseptere transportvedtektene våre. Det betyr blant annet at du er ansvarlig for å ha gyldig billett for reisen. Er du i tvil om gyldigheten på billetten din, kan du be sjåføren om en utskrift.

Skolebusser og rutetider

Skoleskyssen i Akershus bruker både egne skolebusser, ordinære busser og tog. Rutetidene for skolebussene er tilgjengelige i reiseplanleggeren ca. 10 dager før skolestart. Rutetidene står ikke i rutetabellene.

Slik finner du rutetidene:

 1. Gå til reiseplanleggeren
 2. Søk fra din egen adresse til skolens adresse for å finne det beste reiseforslaget
 3. Husk å angi riktig dato, for skolerutene kan variere fra dag til dag

Ofte stilte spørsmål

Glemt reisekortet med skolebilletten – hva gjør jeg?

Grunnskoleelever

Grunnskoleelever får være med til skolen uten å betale. Før hjemreisen må eleven kontakte skolekontoret for å få utstedt midlertidig reisebevis til hjemturen. Hvis ikke må eleven dessverre betale for turen selv.

Elever på videregående skole

Har du glemt reisekortet med skolebilletten må du kjøpe vanlig billett.

Dette er gebyret for manglende eller ugyldig billett ved kontroll

Se våre billetter og priser

Mistet eller stjålet skolebilletten – hva gjør jeg?

Grunnskoleelever

Meld straks fra til skolen, og eleven får nytt kort i løpet av noen dager. Den enkelte kommune avgjør om det skal betales gebyr for erstatningskortet. Hvis det gamle kortet kommer til rette må det ikke tas i bruk, men leveres til skolen. Kort som er meldt tapt/stjålet blir sperret, slik at ingen kan misbruke det.

Elever på videregående skole

Meld straks fra til skolen, som bestiller et nytt kort til deg. Dette tar normalt 2–3 dager. Et nytt kort koster 300 kroner, som må betales før det nye kortet bestilles. Ta med kvitteringen når du skal hente det nye kortet. Innbetalt beløp refunderes ikke. Du må betale reisen selv inntil det nye kortet er betalt for og mottatt må du betale reisen selv.

Hvis det gamle kortet kommer til rette må du ikke ta det i bruk, men levere det til skolen. Kort som er meldt tapt/stjålet blir sperret, slik at ingen kan misbruke det.

Reisekortet med skolebilletten virker ikke – hva gjør jeg?

Grunnskoleelever

Hvis det oppstår problemer når eleven leser av kortet, skal sjåføren gi eleven en utskrift med informasjon om kortet. Utskriften leveres til skolekontoret sammen med reisekortet. Er kortet synlig skadet, får eleven et nytt reisekort kostnadsfritt noen dager etter at det gamle kortet er innlevert. I mellomtiden vil skolen utstede et midlertidig reisebevis.

Elever på videregående skole

Hvis det oppstår problemer når du leser av kortet, skal sjåføren gi deg en utskrift med informasjon om kortet. Denne leverer du til skolekontoret sammen med reisekortet, og skolekontoret vil da undersøke saken.

Flytte eller bytte skole – hva gjør jeg med skolebilletten?

Skal du flytte eller bytte skole må du levere reisekortet tilbake til skolen. Hvis du fortsatt har krav på gratis skoleskyss, vil den nye skolen utlevere et nytt reisekort til deg. Du skal også levere inn reisekortet hvis du slutter på skolen.