Skoleskyss for elever i grunnskolen

Grunnskoleelever i Oslo og Akershus har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. 

Elever i Oslo

Det er skolen som er ansvarlig for og administrerer skoleskyss for grunnskoleelever i Oslo.

Slik fungerer skoleårskortet for elever i Oslo

 • Eleven må ha med skoleårskortet på alle reiser.
 • Eleven må aktivere reisekortet på en kortleser før reisen for at billetten skal bli gyldig.
 • Eleven må kjøpe billett for reisen dersom han/hun glemmer skoleårskortet.

Skoleårskortet er gyldig:

 • fra skoleårets start til skoleårets slutt, alle dager – hele døgnet
 • på alle Ruters transportmidler i sone 1
 • på NSBs tog i sone 1

Elever i Akershus

Elever som har krav på skoleskyss i Akershus får utdelt et reisekort med skolebillett ved skolestart.

Hvem kan få gratis skoleskyss

 • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen
 • Elever i 2.–10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen
 • Elever som må reise med båt for å komme til skolen
 • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
 • Voksne med grunnskolerett og som har mer enn 4 km skolevei

Forskrift om skoleskyss på Akershus fylkeskommunes nettsider

Lov om skyss i grunnskolen i Opplæringsloven

Elevens bosted

Bosted er den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret. Bor hun/han to steder, og begge adressene oppfyller vilkårene for gratis skoleskyss, har eleven krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller annen midlertidig bosted.

Ikke gratis skyss til SFO

Elever har ikke rett til gratis skyss i forbindelse med skolefritidsordningen (SFO) og leksehjelp. Et unntak er elever som er innvilget skoleskyss på medisinsk grunnlag, som har rett til gratis skyss i forbindelse med skolefritidsordningen (SFO).

Førsteklassinger kan ha med følge

Førsteklassinger som har rett til gratis skoleskyss kan ha med seg en person gratis som følge fra skolestart og frem til 1. oktober, som en ekstra trygghet i starten av skoleåret. Følget kan for eksempel være mor, far eller eldre søsken.

Slik søker du

Foreldre og foresatte søker ikke selv om skoleskyss, men skolene søker på vegne av elevene. Alle foreldre og foresatte til elever som har rett til skyss, skal motta vedtak om skoleskyss i posten før skolestart.

Slik klager du

Du kan klage på vedtaket om skoleskyss innen tre uker etter at du har mottatt meldingen om vedtaket. Klagen rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes inn via Ruter til:

Ruter AS
Postboks 1030
0104 Oslo

Slik fungerer skolebilletten

 • Skolebilletten gjelder kun for den strekningen den er utstedt for.
 • Billetten gjelder bare på skoledager frem til kl. 16:00, ikke i ferier, helger og på høytidsdager.
 • Hjemreisen må være påbegynt før kl. 16:01. Ved overgang må siste del være påbegynt før kl. 16:01.
 • Husk å aktivere skolebilletten om bord eller på plattformen første gang du tar den i bruk.
 • Les av kortet på kortleseren om bord eller på stasjonen/plattformen hver gang du reiser.
 • Skolebilletten kan ikke aktiveres om bord på NSBs tog.

Blir reisekortet brukt utenfor gyldig område eller tidsrom anses det som misbruk. Elevens navn og adresse blir notert, og Ruter sender informasjon om hendelsen til elevens foresatte. Ved misbruk kan reisekortet bli inndratt og/eller gebyr bli utstedt.

Skolebusser og rutetider

Skoleskyssen i Akershus bruker både egne skolebusser, ordinære busser og tog. Rutetidene for skolebussene er tilgjengelige i reiseplanleggeren ca. 10 dager før skolestart. Rutetidene står ikke i rutetabellene.

Slik finner du rutetidene

 1. Gå til reiseplanleggeren
 2. Søk fra din egen adresse til skolens adresse for å finne det beste reiseforslaget
 3. Husk å angi riktig dato, for skolerutene kan variere fra dag til dag

Ofte stilte spørsmål

Glemt reisekortet med skolebilletten – hva gjør jeg?

Grunnskoleelever

Grunnskoleelever får være med til skolen uten å betale. Før hjemreisen må eleven kontakte skolekontoret for å få utstedt midlertidig reisebevis til hjemturen. Hvis ikke må eleven dessverre betale for turen selv.

Elever på videregående skole

Har du glemt reisekortet med skolebilletten må du kjøpe vanlig billett.

Dette er gebyret for manglende eller ugyldig billett ved kontroll

Se våre billetter og priser

Mistet eller stjålet skolebilletten – hva gjør jeg?

Grunnskoleelever

Meld straks fra til skolen, og eleven får nytt kort i løpet av noen dager. Den enkelte kommune avgjør om det skal betales gebyr for erstatningskortet. Hvis det gamle kortet kommer til rette må det ikke tas i bruk, men leveres til skolen. Kort som er meldt tapt/stjålet blir sperret, slik at ingen kan misbruke det.

Elever på videregående skole

Meld straks fra til skolen, som bestiller et nytt kort til deg. Dette tar normalt 2–3 dager. Et nytt kort koster 300 kroner, som må betales før det nye kortet bestilles. Ta med kvitteringen når du skal hente det nye kortet. Innbetalt beløp refunderes ikke. Du må betale reisen selv inntil det nye kortet er betalt for og mottatt må du betale reisen selv.

Hvis det gamle kortet kommer til rette må du ikke ta det i bruk, men levere det til skolen. Kort som er meldt tapt/stjålet blir sperret, slik at ingen kan misbruke det.

Reisekortet med skolebilletten virker ikke – hva gjør jeg?

Grunnskoleelever

Hvis det oppstår problemer når eleven leser av kortet, skal sjåføren gi eleven en utskrift med informasjon om kortet. Utskriften leveres til skolekontoret sammen med reisekortet. Er kortet synlig skadet, får eleven et nytt reisekort kostnadsfritt noen dager etter at det gamle kortet er innlevert. I mellomtiden vil skolen utstede et midlertidig reisebevis.

Elever på videregående skole

Hvis det oppstår problemer når du leser av kortet, skal sjåføren gi deg en utskrift med informasjon om kortet. Denne leverer du til skolekontoret sammen med reisekortet, og skolekontoret vil da undersøke saken.

Flytte eller bytte skole – hva gjør jeg med skolebilletten?

Skal du flytte eller bytte skole må du levere reisekortet tilbake til skolen. Hvis du fortsatt har krav på gratis skoleskyss, vil den nye skolen utlevere et nytt reisekort til deg. Du skal også levere inn reisekortet hvis du slutter på skolen.