Om MinSide

Har du et registrert reisekort kan du opprette MinSide hvor du får oversikt over reisekortets innhold.

Slik oppretter du MinSide

For å opprette MinSide må du først registrere reisekortet ditt. Billettene i kortet er fortsatt upersonlige, så du kan låne det bort til andre om du vil. Fordelen med å registrere reisekortet ditt er at du får erstattet innholdet på det hvis du skulle miste det.

Registrer reisekortet og opprett MinSide

Les mer om reisekortet

På MinSide kan du

  • se utløpsdato for billetten i kortet
  • se reisepengesaldo 
  • se billetthistorikk, siste transaksjoner og fakturaarkiv
  • sperre reisekortet
  • endre adresse, telefonnummer og e-post

Merk at det kan ta litt tid før alle transaksjoner vises på MinSide fordi kortleserne ikke er online. 
Din billetthistorikk vises i 90 dager før dataene slettes.