Innsikt via lokasjonsdata

Personvern, tilganger og statistikk når du samtykker til å delta på undersøkelser via lokasjonsdata.

Formål

For å optimalisere transporttilbudet trenger vi å analysere befolkningens reisestrømmer. Gjennom RuterBillett-appen vil vi, i tillegg til billettinformasjon, samle nyttig informasjon om hvor og hvordan kundene reiser. Basert på dette kan vi tilpasse rutetilbudet etter behov.

Ved å samtykke vil appen samle informasjon om posisjonen din og bevegelser i tidsintervallet du samtykker til. Vi ønsker å samle opplysninger om reisemønsteret ditt i det tidsintervallet du reiser mye. Vi trenger opplysningene for å vite hvor og med hvilke ruter kundene reiser.

Vi har ikke behov for detaljert informasjon om hvor kundene oppholder seg, og vil derfor kun behandle lokasjonsdata på grunnkretsnivå så lenge du ikke er om bord på et av kjøretøyene våre. Når du er om bord er det nødvendig å behandle lokasjonsdata på mer granulert format, som GPS-koordinater, for å sammenstille dette med Ruters sanntidssystem. På den måten kan vi koble reisen til en spesifikk avgang.

Ruter, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som lagres.

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen fra deg som er registrert.

Dette behandler vi

 • Tilfeldig generert ID
 • App-ID
 • Lokasjon oppgitt som grunnkrets eller GPS-koordinater når du er om bord
 • Tidspunkt for lokasjon
 • Bevegelsesform (gange, sykkel eller kjøring)
 • Distanse
 • KjøretøyID
 • TurID
 • RuteID

Personer med telefon fra Apple, som har gitt samtykke til lokasjon alltid, vil få jevnlige varsler med kart som viser hvilke bevegelser Ruter har lagret om deg. Vær oppmerksom på at dette presenteres på GPS-nivå, selv om Ruter kun har tilgang til slike opplysninger på et mer grovmasket nivå (grunnkrets).

Innsyn, lagring og sletting

Personopplysningene dine behandles i inntil 65 dager. Opplysninger som anonymiseres kan ikke knyttes til deg som person, og tas vare på for å se generelle bruksmønstre over tid.

Du kan se hvilke opplysninger som er lagret de siste 65 dagene ved å klikke på innstillingene i appen.

Opplysninger om deg blir slettet innen 48 timer dersom du trekker samtykket i appen. Det er ikke mulig for databehandleren (Ruter) å identifisere de opplysningene som er knyttet til et gitt individ, og det er derfor ikke mulig å få lokasjonsdataene slettet ved å kontakte Ruters kundesenter. Det er kun mulig å trekke sitt samtykke eller slette lokasjonsdata fra appen man har gitt sitt samtykke i. Sletter du appen vil lokasjonsdataene slettes etter 65 dager.

Husk: Avinstallering av appen fører ikke automatisk til sletting av opplysninger i den sentrale loggen hos Ruter.

Dine rettigheter

Ruters tilgang til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i, og retting av, opplysninger som er lagret om deg. I tillegg har du rett til dataportabilitet og sletting som er beskrevet i punktet over.

Tilgang og bruk

Ruters tilgang til opplysninger om deg er begrenset til et begrenset antall ansatte.

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter

Selv om denne behandlingen inkluderer bruk av GPS posisjonering, er personvernet ditt godt ivaretatt ved at:

 1. Bruk av GPS er frivillig og avhengig av samtykket ditt.
 2. Dersom du trekker samtykket vil vi også slette opplysningene innen 48 timer.
 3. Utenfor våre kjøretøy samler vi ikke inn nøyaktige lokasjonsdata, kun knyttet til grunnkretsnivå, som gjør at vi ikke kan identifisere slikt som bosted og arbeidssted.
 4. Det er iverksatt tilstrekkelig sikkerhetstiltak, som for eksempel at innsamling skjer på sikker måte og lokasjonsdata ikke kobles mot opplysninger om deg uten gyldig grunn.
 5. Innsamlingen er også begrenset til et tidsintervall, slik at vi ikke skal samle inn lokasjonsdata som ikke er relevant for formålet.

Begrensingene vi har definert skal sikre at behandlingen har mindre innvirkning på personvernet ditt. Som kunde kan du alltid reise anonymt med oss.

Tilganger på telefonen

For at RuterBillett skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Tilganger i Android

Lokasjon alltid.

Tilganger iOS

Statistikk

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Google Analytics i RuterBillett for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker. Dersom du allikevel ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under «Innstillinger» i appen.