Gjenstander som blir funnet på transportmidlene blir tatt vare på av fører som leverer disse videre til hittegodskontoret. Gjenstandene blir normalt overlevert neste virkedag. Hvor du skal henvende deg om hittegods er avhengig av hva du har reist med.

For mer informasjon, se vår hittegodsside.