Applies from: 02:00 11.02.2020 - 02:00 17.02.2020

Stoppestedet Lambertseter senter flyttes fra driftsdøgnets start 11.02.20.

Lambertseter senter flyttes ca. 100 meter. Holdeplassene i begge retninger flyttes tilbake til ordinært sted Langbølgen.

Retning Åsbråten flyttes 100 meter frem, på andre siden av rundkjøringa. Retning Grorud T flyttes 100 meter tilbake, på andre siden av rundkjøringa.
Applies to services: 79, 75C, 4N
Applies to stops: Lambertseter senter
Last updated: 10.02.2020 15:06
See all service disruptions