Applies from: 12:17 06.06.2019 - 02:00 04.11.2019

Omkjøring

Buss 290 får omkjøring via Blakstadmarka og stopper ikke på holdeplassene Blakstad hageby, Erlands vei, Jørgens vei og Gullhella sykehjem.

Bussen stopper på midlertidig holdeplass Blakstadmarka (i Blakstadmarka).
Applies to services: 290
Last updated: 15.10.2019 16:10
See all service disruptions