Ruteendring for buss på Nedre Romerike

8. oktober blir det endringer for flere av busslinjene på Nedre Romerike, i tillegg at de fleste bussene får nye linjenummer.

Nye linjenummer

De fleste busslinjene og bestillingslinjer på Romerike får helt nye linjenummer. I hovedsak kjører 300-linjene i eller til og fra Nedre Romerike, mens 400-linjene kjører i eller til og fra Øvre Romerike. Linjene i 100-serien har på- og avstigning ved alle stoppesteder i Oslo.

Linjer som får endringer

302 Kongskog/Hellerudhaugen - Oslo bussterminal

 • Nytt linjenummer: 390E
 • Kjører 7/8 minutters rute mellom Dam og Oslo bussterminal i morgenrushet.
 • Tilnærmet 5-minuttersrute fra Oslo bussterminal i ettermiddagsrushet.
 • Nord for Dam blir det ingen endringer.

321 Lillestrøm - Oslo bussterminal

 • Nytt linjenummer: 380
 • Får tidligere oppstart lørdag og søndag.

385 Lørenskog sentrum - Nittedal

 • 30-minuttersrute på dagtid på hverdager.
 • 2 nye avganger på søndager.
 • Beholder linjenummeret.

411 Lillestrøm - Oslo bussterminal

 • Nytt linjenummer: 110
 • Får tidligere oppstart lørdag og søndag.
 • 30-minuttersrute tidlig lørdag og søndag morgen, ellers 15-minuttersrute.

415 Nesåsen - Oslo bussterminal ekspress

 • Flere avganger: Perioden med 7-8-minuttersrute utvides til å vare fra ca. kl. 06:00 til ca. kl. 08:30. 
 • Beholder linjenummeret.

417 Ahus - Helsfyr

 • For å begrense kø og antall busser som kjører gjennom Bjørvika avkortes linjen til Helsfyr, med overgang til T-bane og andre busser.
 • Beholder linjenummeret.

418 Blystadlia - Oslo bussterminal

 • Får to nye linjenumre: 300 og 300E
 • Linje 300 kjører gjennom hele driftsdøgnet, mandag til søndag.
 • Linje 300E kjører kun i rushretningen på morgenen mandag til fredag. Stopper ikke på Ahus.

550 Lillestrøm - Enebakk – Oslo

 • Linjen deles i to: 350 Lillestrøm – Enebakk kirke og 550 Enebakk kirke – Oslo.
 • Bakgrunnen er å tilpasse linjene til trafikken, forbedre punktligheten og sikre korrespondanser.

350 Lillestrøm – Enebakk kirke

 • Kjører 30-minuttersrute hele dagen, alle dager.
 • Siste avgang fra Lillestrøm kjører klokken 00:30 søndag til mandag, og klokken 03:30 natt til lørdag og søndag. Avgangene natt til lørdag og søndag kjører 60-minuttersrute.
 • Kjører 10-minuttersrute mellom Flateby og Lillestrøm i rushtiden, på samme måte som i dag.

550 Enebakk kirke – Oslo

 • Får 30-minuttersrute frem til klokken 20:00 mandag til lørdag.
 • Kjører 60-minuttersrute etter klokken 20:00 og på søndager.
 • Siste avgang fra Oslo bussterminal kjører klokken 00:15 søndag til torsdag, og klokken 03:15 natt til lørdag og søndag.
 • Kjører 10-minuttersrute i retning Oslo bussterminal mellom kl. 07:00 og 09:00.
 • Kjører 10-minuttersrute fra Oslo bussterminal mellom kl. 14:45 og 17:45.

842 Skedsmokorset – Lillestrøm

 • Nytt linjenummer: 340
 • Får tidligere oppstart lørdag og søndag.
 • Stoppestedene Tæruddalen og Tærudstien legges ned i retning Tærudhallen.

845 Sørumsand – Lillestrøm

 • Nytt linjenummer: 360
 • Får tidligere oppstart lørdag og søndag.