Ruteendring for buss i Follo

8. oktober blir det endringer for flere av busslinjene i Follo.

Linjer som får endringer

510 Bøleråsen – Ski – Ås – Drøbak

 • Får senere kveldsavganger. 

515 Ryen – Siggerud – Ski

 • Får justerte avgangstider for å passe med de nye rutetidene til linje 550.

520 Vinterbro - Ski - Enebakk

 • Forlenges fra Ski til Vågsenteret/Tangen bru i Ytre Enebakk hver time alle dager, og hver halvtime i rushtiden.
 • Strekningen Vintebro - Ski kjøres med kvartersrute på dagtid som i dag.
 • Avgangene som ikke går til Enebakk forlenges fra Ski terminal til Ski næringspark, slik at tilbudet for Ski øst forbedres.
 • Får senere kveldsavganger. 

522 Hebekk – Finstad – Ski stasjon

 • Får senere kveldsavganger. 

525 Kråkstad – Ski stasjon

 • Får senere kveldsavganger. 

550 Lillestrøm - Enebakk – Oslo

 • Linjen deles i to: 350 Lillestrøm – Enebakk kirke og 550 Enebakk kirke – Oslo.
 • Bakgrunnen er å tilpasse linjene til trafikken, forbedre punktligheten og sikre korrespondanser.

350 Lillestrøm – Enebakk kirke

 • Kjører 30-minuttersrute hele dagen, alle dager.
 • Siste avgang fra Lillestrøm kjører klokken 00:30 søndag til mandag, og klokken 03:30 natt til lørdag og søndag. Avgangene natt til lørdag og søndag kjører 60-minuttersrute.
 • Kjører 10-minuttersrute mellom Flateby og Lillestrøm i rushtiden, på samme måte som i dag.

550 Enebakk kirke – Oslo

 • Får 30-minuttersrute frem til klokken 20:00 mandag til lørdag.
 • Kjører 60-minuttersrute etter klokken 20:00 og på søndager.
 • Siste avgang fra Oslo bussterminal kjører klokken 00:15 søndag til torsdag, og klokken 03:15 natt til lørdag og søndag.
 • Kjører 10-minuttersrute i retning Oslo bussterminal mellom kl. 07:00 og 09:00.
 • Kjører 10-minuttersrute fra Oslo bussterminal mellom kl. 14:45 og 17:45.

555 Enebakk – Ski

 • Linjenummeret utgår og strekningen inngår i linje 520.

560 Drøbak – Nesoddtangen

 • To nye morgenavganger: Fra Seiersten kl. 06:05 og 07:05 via Dyrløkke og Heer til Nesoddtangen, som gir forbindelse til B10 til Aker brygge og B11 til Lysaker.
 • Tilsvarende om ettermiddagen, med buss fra Nesoddtangen kl. 15.58 og 16.58 til Seiersten via Heer og Dyrløkke. De nye avgangene gir bedre forbindelse for deg som reiser fra Drøbak mot Lysaker og Fornebu.