Ruteendring for buss i Oslo

8. oktober blir det ruteendring for en rekke busser i Oslo.