Ruteendring for buss i Asker og Bærum

8. oktober styrker vi rushtidstilbudet på buss 150, 160 og 250E, og gjør enkelte endringer på andre busslinjer langs E18.

Linjer som får endringer

150 Gullhaug – Oslo bussterminal

 • Får to avganger i kvarteret i rushtiden mellom Bekkestua og Nationaltheatret.

150E Gullhaug – Nationaltheatret

 • På Bekkestua flyttes bussen til plattform E i begge retninger.

160 Rykkinn – Oslo bussterminal

 • Får to avganger i kvarteret i rushtiden mellom Rykkinn og Nationaltheatret.
 • Endrede avgangstider mellom Sandvika og Oslo bussterminal.

225 Bekkestua – Fornebu

 • På Bekkestua flyttes bussen til plattform E.

250 Sætre – Slemmestad – Oslo bussterminal

 • Får nye avgangstider mellom Oslo og Lysaker.

250E Slemmestad – Oslo bussterminal

 • Får flere avganger fra Slemmestad i morgenrushet.
 • Nye avgangstider mellom Oslo og Lysaker.

255E Sætre – Slemmestad – Oslo bussterminal

 • Får nye avgangstider mellom Oslo og Lysaker.

290 Borgen – Asker – Blakstad

 • Linjen deles i to.
 • Strekningen Asker – Blakstad beholder linjenummer 290.
 • Strekningen Asker – Borgen får linjenummer 281.
 • Får flere avganger.
 • Stoppestedet Lensmannslia nedlegges, og buss 290 vil stoppe nærmere Asker stasjon lenger opp i Lensmannslia. Buss 281 vil stoppe ved plattform 2 på Asker stasjon.