Ruteendring i Oslo og Akershus 7. oktober

Søndag 7. oktober gjorde vi endringer i rutetilbudet på flere busslinjer i Oslo og Akershus. T-banen fikk kun mindre justeringer i rutetidene, og det er ingen endringer for trikken.

Buss i Oslo

Busslinjene 71A, 72C, 73, 76, 77C, 79, 82E og 83 har fått noen justeringer i rutetidene. I tillegg er det endringer på disse linjene:

25 Majorstuen–Lørenskog stasjon

 • Rushtidsavgangene mellom Majorstuen og Kjelsås stasjon er forlenget til Tonsenhagen.
 • Justerte avgangstider.

28 Fornebu–Helsfyr

 • Flere avganger morgen og ettermiddag.

32 Voksen skog–Kværnerbyen

 • 15-minutters rute på kveldstid alle dager.
 • Starter en time tidligere på søndager.

56 Nydalen–Solemskogen

 • Ny morgenavgang mandag–fredag fra Solemskogen kl. 05.50 og fra Nydalen kl. 06.27.

71B Mortensrud–Seterbråten

 • Full driftstid fra tidlig morgen til etter midnatt mandag–lørdag.

87 Hauketo–Fugleåsen

 • De fleste avgangene er forlenget fra Vevelstad til Fugleåsen mandag–lørdag. Nye rutetider.

Nye linjenumre for nattbuss

Nattbussene har fått nye linjenumre der "N" er flyttet sist i nummeret. N1 blir 1N, N2 blir 2N og så videre.

Buss i Asker, Bærum og Røyken

 • Busslinjene 260, 285 og 290 fikk noen justeringer i rutetidene.
 • Stoppestedet Jongsåsveien endret navn til Elias Smiths vei.

I tillegg er det endringer på disse linjene:

140E Hosle–Nationaltheatret

 • Ingen påstigning etter Lysaker i retning Nationaltheatret.
 • Ingen avstigning før Lysaker i retning Hosle.

150E Bykrysset/Gullhaug–Nationaltheatret

 • Stopper ikke lenger på Bekkestua, Stabekk stasjon og Nordliveien.
 • Ingen påstigning etter Lysaker i retning Nationaltheatret.
 • Ingen avstigning før Øygardveien i retning Gullhaug/Bykrysset.

160E Rykkinn–Nationaltheatret

 • Ingen påstigning etter Lysaker i retning Nationaltheatret.
 • Ingen avstigning før Toppåsveien i retning Rykkinn.

230 Sandvika–Ila

 • Avgangene som kun går til/fra Fossum forlenges til Ila. Stoppestedet Fossum snuplass benyttes ikke lenger.

240 Skui–Sandvika

 • 20-minutters rute mandag–fredag mellom rushtidene, og mellom ca. kl. 18 og 20.

250 Sætre/Slemmestad–Oslo bussterminal

 • 15-minutters rute mellom Slemmestad og Oslo større deler av dagen, også lørdager og søndager.
 • Nye rutetider.

250E Slemmestad–Oslo bussterminal

 • Ingen påstigning etter Lysaker i retning Oslo bussterminal.
 • Ingen avstigning før Holmen bru i retning Slemmestad.
 • Nye rutetider.

255E Sætre–Oslo bussterminal

 • Ingen påstigning etter Oksenøyveien i retning Oslo bussterminal.
 • Ingen avstigning før Slemmestad i retning Sætre.
 • To nye avganger fra Peterstua kl. 06.12 og 06.42 (ikke i feriene).

265E Nesøya–Oslo bussterminal

 • Ingen påstigning etter Lysaker i retning sentrum.
 • Ingen avstigning før Grønsund i retning Nesøya.

Nye linjenumre for nattbuss

Nattbussene fikk nye linjenummer der "N" ble flyttet sist i nummeret. N130 ble 130N, N250 ble 250N og så videre.

Buss på Romerike

 • Busslinjene 446 og 452 har fått justerte avgangstider.
 • Stoppestedet Sundbrua endret navn til Eidsvollbrua.
 • Stoppestedet Berger grustak endret navn til Berger geopark.

I tillegg er det endringer på følgende linjer:

100 Kjeller–Oslo bussterminal

 • 15-minutters rute starter en time tidligere på søndager.

110 Lillestrøm–Oslo bussterminal

 • 15-minutters rute starter en time tidligere på søndager.

390 Kongskog/Hellerudhaugen–Oslo bussterminal

 • Stopper ikke lenger på Glittre nybygg og Glittre.

390E Kongskog/Hellerudhaugen–Oslo bussterminal

 • En ny avgang fra Dam kl. 07.44.

390N Kongskog/Hellerudhaugen–Oslo bussterminal

 • Stopper ikke lenger ved Jernbanetorget (Oslo City), Brugata, Hausmanns gate, Heimdalsgata og Lakkegata skole. Nye stoppesteder er Oslo bussterminal, Hausmanns bru og Sars gate som linje 390 og 390E.

430 Eidsvoll–Jessheim

 • 30-minutters rute er forlenget til kl. 22.
 • Avgangen fra Eidsvoll stasjon kl. 03.45 har ny trasé, og kjører E-16 til SAS tekniske.

Nye linjenumre for nattbuss

Nattbussene fikk nye linjenumre der "N" er flyttet sist i nummeret. N100 ble 100N, N400 ble 400N og så videre.

Buss i Follo

512 Ski sykehus–Ski stasjon

 • Er nedlagt og erstattet av buss 510 langs fylkesvei 152 ved Vardåsveien. I tillegg kjører bestillingslinje 511 om sykehuset ved behov.

560 (Drøbak–) Blylaget–Nesoddtangen

 • Avgangene til/fra Drøbak mandag – fredag har fått nytt linjenummer 561.

N590 Oslo–Vestby

 • Nytt linjenummer 540N.