Ruteendring i Asker og Bærum 28. juni

Vi styrker tilbudet og tar over noen av Brakars linjer på Hurumlandet. Utover høsten setter vi inn helt nye busser flere steder. Her får du full oversikt.

Buss i Asker og mellom Asker og Oslo/Drammen

250 Sætre/Slemmestad–Oslo bussterminal

Avgang hvert femte minutt fra Oslo til Slemmestad i morgenrush, og fra Slemmestad til Oslo i ettermiddagsrush.

250N Oslo bussterminal–Asker/Slemmestad/Sætre

 • Avgang hver halvtime mellom Oslo og Sandvika fra klokken 01:13–03.43 fra Oslo.
 • Avgang hver time mellom Oslo og Asker via Kirkeveien fra klokken 01:13–03.13 fra Oslo (kjører som linje 270 mellom Sandvika og Asker).
 • Avgang hver time mellom Oslo og Slemmestad fra klokken 01:13–03:43 fra Oslo. De to siste avgangene fortsetter til Sætre.

251 Drammen–Hyggen–Åsheim–Sætre

 • Ny linje som er en kombinasjon av Brakars linjer 85 og 86.
 • Trasé: Drammen–Hyggen–Åsheim–Steinerskolen Hurum–Sætre.
 • Avganger tidligere om morgenen og senere om kvelden.

Les om soner og billetter mellom Drammen, Lier og Asker

256 Verket–Åsheim–Tofte–Sætre

 • Ny linje som er en kombinasjon av Brakars linjer 85 og 86.
 • Trasé: Verket–Åsheim–Holmsbu–Tofte–Sætre.

260 Hyggen–Røyken–Slemmestad (–Asker)

 • Ny linje på tvers av kommunen. Kjører helt til/fra Asker stasjon i rushtidene.
 • Overgang til flere linjer på Slemmestad.
 • Se linje 260E for tidligere linje 260 mellom Bødalen og Ullevål stadion.

260E Bødalen–Sandvika-Ullevål stadion

 • Nytt linjenummer for tidligere linje 260.
 • Kjører ikke lenger mellom Midtbygda og Bødalen.

261 Drammen–Røyken–Sætre

 • Ny linje som erstatter Brakars linje 81.
 • Flere avganger mandag–lørdag.

Les om soner og billetter mellom Drammen, Lier og Asker

265 Nesøya–Sandvika

 • Avgang hvert kvarter i rush mellom Vesthellinga og Sandvika fra 17. august.
 • Tidligere avganger om morgenen og senere avganger om kvelden.

265E Nesøya–Nationaltheatret

 • Flere avganger i sommerperioden.
 • Kjører ikke lenger til/fra Oslo bussterminal.

270 Asker–Sandvika (–Fornebu)

 • Får nattavganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

280 Asker–Dikemark–Heggedal

 • Kjører ikke lenger til/fra Rustadgrenda. Se linje 285.
 • Får nattavganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

285 Asker–Blakstad–Heggedal-Rustadgrenda

 • Forlenges fra Heggedal til Rustadgrenda.
 • Avgang hver halvtime mellom Heggedal og Rustadgrenda på kveldstid og i helgene.
 • Kjører til/fra Asker også på lørdager.

290 Asker–Blakstad

Får nattavganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

Buss i Bærum og mellom Bærum og Oslo

130 Sandvika–Skøyen

 • Får nye, røde leddbusser med bedre plass. Du kan gå om bord gjennom alle dørene hvis du har gyldig billett.
 • Avgang hvert kvarter på dagtid og hvert tiende minutt i rushtiden.

140 Bekkestua–Skøyen

 • Får nye, røde leddbusser med bedre plass. Du kan gå om bord gjennom alle dørene hvis du har gyldig billett.
 • Avgang hvert kvarter på dagtid og hvert tiende minutt i rushtiden.

140E Hosle–Nationaltheatret

Får avganger også i sommerperioden.

145 Bekkestua–Fornebu

 • Nytt linjenummer for linje 225.
 • Får nye, røde leddbusser med bedre plass. Du kan gå om bord gjennom alle dørene hvis du har gyldig billett.
 • Avgang hvert tiende minutt i rushtiden.

150 Gullhaug–Oslo bussterminal

 • Avgang hvert tiende minutt i rushtiden.
 • Flere avganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

150E Bykrysset/Gullhaug–Nationaltheatret

 • Seks avganger i timen mellom Guldbrandslia og Oslo i rushtiden.
 • Én ny avgang fra Bykrysset i morgenrushet, og én ny avgang fra Nationaltheatret i ettermiddagsrushet.
 • Flere avganger i sommerperioden.

160 Rykkinn–Oslo bussterminal

 • Avgang hvert tiende minutt i rushtiden.
 • Alle avganger kjører til/fra Oslo bussterminal i rushtiden.
 • Flere avganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

160E Rykkinn–Nationaltheatret

 • Avgang hvert tiende minutt i rushtiden.
 • Flere avganger i sommerperioden.

210 Bykrysset/Slalåmveien–Sandvika

 • Avgang hvert tiende minutt mellom Slalåmveien og Sandvika i rushtiden.
 • Flere avganger via Mølladammen skole.
 • Flere avganger natt til lørdager, søndager og helligdager.
 • Flere avganger i sommerperioden.

215A Kolsås–Vøyenenga–Sandvika

 • Linje 215 deles i to, og bussene via Vøyenenga får linjenummer 215A.
 • Avgang hvert 20. minutt i rushtiden.
 • Avgang hvert 10. minutt mellom Sandvika og Rudsdalen i rushtiden sammen med linje 215B.

215B Kolsås–Rud–Sandvika

 • Linje 215 deles i to, og bussene via Rud får linjenummer 215B.
 • Avgang hvert 20. minutt i rushtiden.
 • Avgang hvert 10. minutt mellom Sandvika og Rudsdalen i rushtiden sammen med linje 215A.

220 Sandvika–Bekkestua

Får nattavganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

225 Bekkestua–Fornebu

Se linje 145

230 Sandvika–Fossum/Ila

 • Avgang hvert tiende minutt mellom Sandvika og Listuveien i rushtiden.
 • Flere avganger natt til lørdager, søndager og helligdager – også til/fra Fossum/Ila.

240 Skui–Sandvika

 • Rushtidsavganger hvert tiende minutt tidligere på ettermiddagen.
 • Flere avganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

245 Kattås/Staver–Sandvika

Avgang hvert kvarter mellom Staver og Sandvika i rushtiden.

265 Nesøya–Sandvika

 • Avgang hvert kvarter mellom Vesthellinga og Sandvika i rushtiden fra 17. august.
 • Tidligere avganger om morgenen, og senere avganger om kvelden.

265E Nesøya–Nationaltheatret

 • Flere avganger i sommerperioden.
 • Kjører ikke lenger til/fra Oslo bussterminal.

Nattbussene 130N, 140N og 240N

Flere avganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

Holdeplasser som får nye navn

Bærum

 • Rykkinnveien får nytt navn Økri.
 • Økri får nytt navn Bergerstien.

Tidligere Asker kommune

 • Blakstad terminal får nytt navn Blakstad bussterminal.
 • Hestehagen Reistadjordet får nytt navn Hestehagen.
 • Risenga får nytt navn Risengasletta.

Tidligere Røyken kommune

 • Auvi får nytt navn Torsrudveien.
 • Baarsrud får nytt navn Baarsrudveien.
 • Bjørnstadsvingen får nytt navn Kornmagasinet.
 • Bøveien/Røykenveien kryss får nytt navn Stokker.
 • Bøveien/Torsveien kryss får nytt navn Tors vei.
 • Hestehagen Hyggen får nytt navn Hyggenhagan.
 • Levton Kustein får nytt navn Lauton.
 • Ove Hyggen får nytt navn Vestre Hyggen.
 • Røyken rådhus får nytt navn Gamle Røyken rådhus.
 • Speiderhuset Hyggen får nytt navn Hyggen speiderhus.
 • Spikkestad får nytt navn Spikkestad sentrum.
 • Spikkestadbakken får nytt navn Bølstad terrasse.
 • Stein kafé får nytt navn Herningbakken.
 • Tyristubben får nytt navn Tyrisvingen.

Tidligere Hurum kommune

 • Bedehuset Verket får nytt navn Fjordhuset.
 • Bergveien får nytt navn Andreas Mørchs vei.
 • Bogen Verket får nytt navn Bogen.
 • Bråtan Verket får nytt navn Bråtan.
 • Engene Holmsbu får nytt navn Engene.
 • Holm Holmsbu får nytt navn Holmsbu kirke.
 • Hotvedtryggen får nytt navn Hotvedtveien.
 • Hurum rådhus får nytt navn Hurum kirke.
 • Inglingstad får nytt navn Haugen.
 • Røed får nytt navn Rød.
 • Røedsåsen får nytt navn Rødsbakkene.
 • Steinerskolen får nytt navn Steinerskolen Hurum.
 • Sætre dammen får nytt navn Dammen.
 • Tofte brygge får nytt navn Apotekerstranda.
 • Tofte Mega får nytt navn Tofte båthavn.
 • Trollbogen får nytt navn Trollebogen.
 • Ødegården Åsheim får nytt navn Ødegården.
 • Åsheimterminalen får nytt navn Åsheim bussterminal.