Ruteendring i Asker og Bærum 28. juni

Vi styrker tilbudet og tar over noen av Brakars linjer på Hurumlandet. Utover høsten setter vi inn helt nye busser flere steder. Merk at enkelte endringer ikke trer i kraft før skolestart 17. august.

Buss i Asker og mellom Asker og Oslo/Drammen

250 Sætre/Slemmestad–Oslo bussterminal

Avgang hvert femte minutt fra Oslo til Slemmestad i morgenrush, og fra Slemmestad til Oslo i ettermiddagsrush fra 17. august.

250N Oslo bussterminal–Asker/Slemmestad/Sætre

 • Avgang hver halvtime mellom Oslo og Sandvika.
 • Avgang hver time mellom Oslo og Asker via Kirkeveien (kjører som linje 270 mellom Sandvika og Asker).
 • Avgang hver time mellom Oslo og Slemmestad. To avganger fortsetter til/fra Sætre.

251 Drammen–Hyggen–Åsheim–Sætre

 • Ny linje som er en kombinasjon av Brakars linjer 85 og 86.
 • Trasé: Drammen–Hyggen–Åsheim–Steinerskolen Hurum–Sætre.
 • Avganger tidligere om morgenen og senere om kvelden.

256 Verket–Åsheim–Tofte–Sætre

 • Ny linje som er en kombinasjon av Brakars linjer 85 og 86.
 • Trasé: Verket–Åsheim–Holmsbu–Tofte–Sætre.

260 Hyggen–Røyken–Slemmestad (–Asker)

 • Ny linje på tvers av kommunen. Kjører helt til/fra Asker stasjon i rushtidene.
 • Overgang til flere linjer på Slemmestad.
 • Se linje 260E for tidligere linje 260 mellom Bødalen og Ullevål stadion.

260E Bødalen–Sandvika-Ullevål stadion

 • Nytt linjenummer for tidligere linje 260.
 • Kjører ikke lenger mellom Midtbygda og Bødalen.

261 Drammen–Røyken–Sætre

 • Ny linje som erstatter Brakars linje 81.
 • Flere avganger mandag–lørdag.

265 Nesøya–Sandvika

 • Avgang hvert kvarter i rush mellom Vesthellinga og Sandvika fra 17. august.
 • Tidligere avganger om morgenen og senere avganger om kvelden.

265E Nesøya–Nationaltheatret

 • Flere avganger i sommerperioden.
 • Kjører ikke lenger til/fra Oslo bussterminal.

270 Asker–Sandvika (–Fornebu)

 • Får nattavganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

280 Asker–Dikemark–Heggedal

 • Kjører ikke lenger til/fra Rustadgrenda. Se linje 285.
 • Får nattavganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

285 Asker–Blakstad–Heggedal-Rustadgrenda

 • Forlenges fra Heggedal til Rustadgrenda.
 • Avgang hver halvtime mellom Heggedal og Rustadgrenda på kveldstid og i helgene.
 • Kjører til/fra Asker også på lørdager.

290 Asker–Blakstad

Får nattavganger natt til lørdager, søndager og helligdager.

Buss i Bærum og mellom Bærum og Oslo

130 Sandvika–Skøyen

 • Får nye, røde leddbusser med bedre plass. Du kan gå om bord gjennom alle dørene hvis du har gyldig billett.
 • Avgang hvert kvarter på dagtid og hvert tiende minutt i rushtiden fra 17. august.

140 Bekkestua–Skøyen

 • Får nye, røde leddbusser med bedre plass. Du kan gå om bord gjennom alle dørene hvis du har gyldig billett.
 • Avgang hvert kvarter på dagtid og hvert tiende minutt i rushtiden fra 17. august.

140E Hosle–Nationaltheatret

Får avganger også i sommerperioden.

145 Bekkestua–Fornebu

 • Nytt linjenummer for linje 225.
 • Får nye, røde leddbusser med bedre plass. Du kan gå om bord gjennom alle dørene hvis du har gyldig billett.
 • Avgang hvert tiende minutt i rushtiden fra 17. august.

150 Gullhaug–Oslo bussterminal

 • Avgang hvert tiende minutt i rushtiden fra 17. august.
 • Avgang hver halvtime natt til lørdager, søndager og helligdager.

150E Bykrysset/Gullhaug–Nationaltheatret

 • Seks avganger i timen mellom Guldbrandslia og Oslo i rushtiden fra 17. august.
 • Én ny avgang fra Bykrysset i morgenrushet, og én ny avgang fra Nationaltheatret i ettermiddagsrushet.
 • Flere avganger i sommerperioden.

160 Rykkinn–Oslo bussterminal

 • Avgang hvert tiende minutt i rushtiden fra 17. august.
 • Alle avganger kjører til/fra Oslo bussterminal i rushtiden fra 17. august.
 • Avgang hver halvtime natt til lørdager, søndager og helligdager.

160E Rykkinn–Nationaltheatret

 • Avgang hvert tiende minutt i rushtiden fra 17. august.
 • Flere avganger i sommerperioden.

210 Bykrysset/Slalåmveien–Sandvika

 • Avgang hvert tiende minutt mellom Slalåmveien og Sandvika i rushtiden fra 17. august.
 • Flere avganger via Mølladammen skole fra 17. august.
 • Avgang hver halvtime natt til lørdager, søndager og helligdager.
 • Flere avganger i sommerperioden.

215A Kolsås–Vøyenenga–Sandvika

 • Linje 215 deles i to, og bussene via Vøyenenga får linjenummer 215A.
 • Avgang hvert 20. minutt i rushtiden fra 17. august.
 • Avgang hvert 10. minutt mellom Sandvika og Rudsdalen i rushtiden sammen med linje 215B.

215B Kolsås–Rud–Sandvika

 • Linje 215 deles i to, og bussene via Rud får linjenummer 215B.
 • Avgang hvert 20. minutt i rushtiden fra 17. august.
 • Avgang hvert 10. minutt mellom Sandvika og Rudsdalen i rushtiden sammen med linje 215A.

220 Sandvika–Bekkestua

Får nattavganger hver halvtime natt til lørdager, søndager og helligdager.

225 Bekkestua–Fornebu

Se linje 145

230 Sandvika–Fossum/Ila

 • Avgang hvert tiende minutt mellom Sandvika og Listuveien i rushtiden fra 17. august.
 • Flere avganger natt til lørdager, søndager og helligdager – også til/fra Fossum/Ila.

240 Skui–Sandvika

 • Rushtidsavganger hvert tiende minutt tidligere på ettermiddagen fra 17. august.
 • Avgang hver halvtime natt til lørdager, søndager og helligdager.

245 Kattås/Staver–Sandvika

Avgang hvert kvarter mellom Staver og Sandvika i rushtiden fra 17. august.

265 Nesøya–Sandvika

 • Avgang hvert kvarter mellom Vesthellinga og Sandvika i rushtiden fra 17. august.
 • Tidligere avganger om morgenen, og senere avganger om kvelden.

265E Nesøya–Nationaltheatret

 • Flere avganger i sommerperioden.
 • Kjører ikke lenger til/fra Oslo bussterminal.

Nattbussene 130N, 140N og 240N

Avgang hver halvtime natt til lørdager, søndager og røde dager.