Ruteendring 9. august

Mandag 9. august bytter trikkelinjene 11 og 19 trasé mot Majorstuen. Vi gjør også noen justeringer på enkelte busslinjer i Oslo, Asker og på Nedre Romerike. Her får du oversikten.

Linjer som får endringer

Trikk

11 Majorstuen–Kjelsås

Får ny trasé via Briskeby, og stopper ikke lenger på Homansbyen, Welhavens gate, Frydenlund, Holbergs plass, Tullinløkka, Tinghuset og Stortorvet. Her kan du ta trikk 19.

19 Majorstuen–Ljabru

Får ny trasé via Homansbyen, og stopper ikke lenger på Rosenborg, Briskeby, Riddervolds plass, Inkognitogata, Nationaltheatret, Øvre Slottsgate og Dronningens gate. Her kan du ta trikk 11.

Buss i Oslo

40 Skøyen–Øvre Sogn

Kjører ikke lenger til/fra Fornebu. Vi viser til buss 31, 31E og 81 på strekningen Skøyen/Sjølyst–Fornebu.

56/56B Solemskogen/Grefsenkollen–Nydalen

Får avgang fem minutter senere fra Solemskogen og Grefsenkollen i retning Nydalen.

81 (Fornebu) Filipstad–Fløysbonn

Rushtidsavganger til/fra Fornebu hvert tiende minutt.

Holdeplasser som får nye navn

  • Korsvollbråtan får nytt navn Havnabakken.
  • Kristoffer Aamots gate får nytt navn Fernanda Nissen skole.
  • Langerud sykehjem får nytt navn Langerudhjemmet.
  • Lindeberg sykehjem får nytt navn Lindeberghjemmet.
  • Lånekassen får nytt navn Risløkkveien.
  • Munchmuseet får nytt navn Tøyenparken.
  • Skøyen (plattform D) får nytt navn Skøyen stasjon.

Buss i Asker og på Nedre Romerike

Buss 100, 110 og 300

Får avgang hvert 15. minutt på søndager.

280 Asker–Heggedal

  • Kjører ikke lenger via Vardåsen. Servicebuss 291 vil kjøre via Vardeåsen to ganger daglig; kl. 11.10 og 13.40.
  • Avgangene fra Heggedal får nye rutetider.