Gyldig fra: 08.00 10.04.2019 - Inntil videre

Benveien (Oslo) er flyttet 100 meter fremover

Dette gjelder kun i retning Lysaker. I retning Simensbråten stopper bussen som normalt.

Dette skyldes veiarbeid.

 

Gjelder stoppestedene: Benveien (Oslo)
Sist oppdatert: 09.04.2019 19:00
Vis alle avvik i kollektivtrafikken