Gyldig fra: 15.15 07.03.2019 - Inntil videre

Stoppestedet Doktor Smiths vei er flyttet 50 meter bakover

Dette gjelder kun i retning Storo. I retning Kjelsås stopper bussen som normalt.

Dette skyldes rasfare i forbindelse med en murvegg som har forskjøvet seg.

Dette har uviss varighet.

Gjelder stoppestedene: Doktor Smiths vei (Oslo)
Sist oppdatert: 15.03.2019 11:55
Vis alle avvik i kollektivtrafikken