Gyldig fra: 03.00 09.01.2019 - Inntil videre

Stoppestedet Berger veiskille retning syd er ikke i bruk

Grunnet bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 156 stenges stoppestedet Berger veiskille retning syd inntil videre.

Nærmeste alternative stoppesteder er Fjordvangen eller Berger stadion

Gjelder stoppestedene: Fjordvangen (Nesodden)
Sist oppdatert: 06.03.2019 09:21
Vis alle avvik i kollektivtrafikken