Gyldig fra: 20.00 31.10.2022 - 02.00 07.12.2022

Midlertidig holdeplass Thune.

Det etableres midlertidig holdeplasser for Thune i bilsporet utenfor trikkesporet

Gjelder linjene: 20, 31
Gjelder stoppestedene: Thune
Sist oppdatert: 16.11.2022 15:21
Vis alle avvik i kollektivtrafikken