Gyldig fra: 04.30 19.09.2022 - 02.30 11.10.2022

Linje 11N og 12N: holdeplass Storo flyttet.

Linje 11N og 12N benytter midlertidig holdeplass i bilfeltet, ved siden av ordinær trikkeholdeplass Storo. Dette skyldes oppgraderinger på infrastrukturen.

Gjelder linjene: 11N, 12N
Gjelder stoppestedene: Storo
Sist oppdatert: 21.09.2022 15:27
Vis alle avvik i kollektivtrafikken