Gyldig fra: 22.00 01.08.2022 - 06.00 12.12.2022

Linje 34 og 70 har byttet holdeplass til B8.

Linjene 34 og 70 vestgående benytter plattform B8 på Oslo bussterminal. Plattform B11 blir ikke betjent.

Dette skyldes anleggsarbeid i kollektivtraséen i Schweigaardsgate.
Gjelder linjene: 70, 34
Gjelder stoppestedene: Oslo bussterminal
Sist oppdatert: 25.11.2022 11:31
Vis alle avvik i kollektivtrafikken