Gyldig fra: 04.00 01.08.2022 - 23.59 15.08.2022

Linje 11N og 12N får ny trasé

Ved ruteendring 8. august får linje 11N og 12N ny trasé via Storgata. Bussen stopper ved Nybrua og Storgata.

Linjen betjener ikke lengre Hausmanns bru. Ny start/sluttholdeplass på Majorstuen er trikkeholdeplassen plattform C vestover i Kirkeveien.
Gjelder linjene: 11N, 12N
Sist oppdatert: 05.08.2022 06:27
Vis alle avvik i kollektivtrafikken