Gyldig fra: 17.00 15.06.2022 - 06.59 16.02.2023

Endret stoppested.

Stoppested Nordre Gran er flyttet 50 meter bakover i retning Gransletta.

Dette skyldes veiarbeid
Gjelder stoppestedene: Nordre Gran
Sist oppdatert: 25.01.2023 12:56
Vis alle avvik i kollektivtrafikken