Gyldig fra: 17.00 15.06.2022 - 06.59 30.10.2022

Endret stoppested.

Stoppested Nordre Gran er flyttet 50 meter bakover i retning Gransletta.

Dette skyldes veiarbeid
Gjelder stoppestedene: Nordre Gran
Sist oppdatert: 30.08.2022 20:28
Vis alle avvik i kollektivtrafikken