Gyldig fra: 17.00 15.06.2022 - 06.59 26.08.2022

Endret stoppested.

Stoppested Nordre Gran er flyttet 50 meter bakover i retning Gransletta.

Dette skyldes veiarbeid
Gjelder linjene: 33, 64B, 65, 79
Gjelder stoppestedene: Nordre Gran
Sist oppdatert: 15.06.2022 21:42
Vis alle avvik i kollektivtrafikken