Gyldig fra: 07.00 15.06.2022 - 21.00 29.07.2022

Holdeplass Oppsal senter er flyttet 30 meter frem

Holdeplass Oppsal senter i nordgående retning er flyttet.

Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder stoppestedene: Oppsal senter
Sist oppdatert: 16.06.2022 08:38
Vis alle avvik i kollektivtrafikken