Gyldig fra: 00.00 28.04.2022 - 23.59 30.06.2022

Holdeplass Røed flyttet cirka 50m bakover

Holdeplass Røed mot Oslo er flyttet cirka 50m bakover grunnet veiarbeid i området.

Gjelder linjene: 500N, 505, 1533
Gjelder stoppestedene: Røed
Sist oppdatert: 29.04.2022 06:46
Vis alle avvik i kollektivtrafikken