Gyldig fra: 04.00 19.08.2022 - 02.00 31.12.2022

Holdeplass Tåsen senter flyttet

Påstigning ved Tåsen senter er flyttet cirka 150m frem mot sentrum.

Dette skyldes veiarbeid i området.
Gjelder linjene: 34
Gjelder stoppestedene: Tåsen senter
Sist oppdatert: 17.08.2022 10:45
Vis alle avvik i kollektivtrafikken