Gyldig fra: 00.22 26.10.2021 - 23.59 31.05.2022

Flytting av Huk holdeplass

På grunn av etablering av ny holdeplass ved Huk flyttes påstigning til motsatt side av rundkjøringen ved Huk. Av og påstigning skjer på samme sted.

Gjelder linjene: 30
Gjelder stoppestedene: Huk
Sist oppdatert: 21.04.2022 09:51
Vis alle avvik i kollektivtrafikken