Gyldig fra: 03.00 28.03.2022 - 23.59 16.06.2022

Linje 78B: Holdeplass flyttet

Midlertidig holdeplass for linje 78B i Plogveien

Gjelder linjene: 78B
Gjelder stoppestedene: Alléen
Sist oppdatert: 11.05.2022 10:38
Vis alle avvik i kollektivtrafikken