Gyldig fra: 03.00 28.03.2022 - 23.59 16.06.2022

Linje 70 og 70N: Holdeplass Alléen flyttet

Midlertidig holdeplass for linje 70 og 70N er plassert ca. 90 meter bakover vis á vis holdeplass i motsatt retning. Gjelder holdeplass Alléen.

Gjelder linjene: 70, 70N
Gjelder stoppestedene: Alléen
Sist oppdatert: 11.05.2022 10:38
Vis alle avvik i kollektivtrafikken