Gyldig fra: 07.00 25.10.2021 - 23.59 01.12.2021

25.10-01.12: Anleggsarbeid ved Solvikveien

Det pågår veiarbeid ved holdeplass Solvikveien. Holdeplassen i retning Oslo kan i denne perioden bli flyttet ca. 60 meter tilbake.

Midlertidig stoppested er ved eksisterende fotgjengerovergang i Sandviksveien mens arbeidene pågår.
Gjelder linjene: 250N, 213, 160
Gjelder stoppestedene: Solvikveien
Sist oppdatert: 22.11.2021 15:32
Vis alle avvik i kollektivtrafikken