Gyldig fra: 04.00 25.10.2021 - 23.59 15.12.2021

Holdeplassen er flyttet

I perioden 25.10-15.12 er holdeplass Alléen retning Ryen flyttet ca. 70 meter tilbake.

Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder linjene: 70N, 70
Gjelder stoppestedene: Alléen
Sist oppdatert: 15.10.2021 14:34
Vis alle avvik i kollektivtrafikken