Gyldig fra: 04.00 18.10.2021 - 23.59 30.11.2021

Holdeplassen er flyttet

I perioden 18.10-30.11 er holdeplass Brunas vei retning Bjørndal flyttet ca. 50 meter tilbake.

Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder stoppestedene: Brunas vei
Sist oppdatert: 14.10.2021 13:03
Vis alle avvik i kollektivtrafikken