Gyldig fra: 04.00 28.09.2021 - 23.59 31.12.2021

Veiarbeid ved Neskollen

Det arbeides ved holdeplass Neskollen i Hvamsmovegen. Holdeplassen i begge retninger kan bli flyttet ca. 100 meter på kort varsel.

Arbeidene er forventet å bli ferdige innen utgangen av 2021.
Gjelder stoppestedene: Neskollen
Sist oppdatert: 24.09.2021 13:35
Vis alle avvik i kollektivtrafikken