Gyldig fra: 06.00 22.09.2021 - 23.59 31.05.2022

Fra 27. september: Midlertidig flytting av brygge på Aker brygge

Fra og med 27. september og frem til våren 2022 anløper båt B20 og B21 til/fra brygge A på Aker brygge.

Dette skyldes oppgraderingsarbeider på ordinær brygge.
Gjelder linjene: B20, B21
Sist oppdatert: 14.09.2021 13:26
Vis alle avvik i kollektivtrafikken