Gyldig fra: 04.00 15.09.2021 - 23.59 17.11.2021

Holdeplassen er flyttet

I perioden 15.09-17.11 er holdeplass Blakkens vei retning Bjørndal flyttet ca. 80 meter frem (i Lunhvileveien).

Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder linjene: 70N, 71A, 71B
Gjelder stoppestedene: Blakkens vei
Sist oppdatert: 27.08.2021 11:53
Vis alle avvik i kollektivtrafikken