Gyldig fra: 06.00 07.06.2021 - 23.59 31.07.2021

Traséendring retning Nydalen fra 10. juni

Fra 10. juni og inntil videre får buss 37 retning Nydalen ny midlertidig trasé i sentrum.

På Oslo bussterminal benyttes pl. 14 (i Tøyenbekken). Jernbanetorget betjenes ikke, og nærmeste holdeplass er Hammersborggata. Avviket skyldes stengt vei ved Stenersgata.
Gjelder linjene: 37
Sist oppdatert: 01.06.2021 13:37
Vis alle avvik i kollektivtrafikken