Gyldig fra: 04.00 01.06.2021 - 23.59 31.07.2021

Kveldsroveien vestover nedlegges 5. juli

Fra og med 5. juli nedlegges holdeplass Kveldsroveien retning vest permanent.

Nedleggelsen skjer i sammenheng med E18-prosjektet vest for Oslo.
Gjelder stoppestedene: Kveldsroveien
Sist oppdatert: 30.04.2021 10:16
Vis alle avvik i kollektivtrafikken