Gyldig fra: 06.00 22.03.2021 - 23.59 20.06.2021

Stoppested Nakkholmen er flyttet

Fra og med 22. mars og i ca. tre måneder fremover betjenes øya av båt B1 fra Nakkholmen nord (varebrygga).

Dette skyldes oppgraderinger av den ordinære brygga.
Gjelder stoppestedene: Nakkholmen , Nakkholmen varebrygga
Sist oppdatert: 16.03.2021 16:53
Vis alle avvik i kollektivtrafikken