Gyldig fra: 04.00 05.02.2021 - 23.59 12.03.2021

Holdeplass Solbakken er flyttet

Holdeplassen flyttet ca. 70 meter til Folkvangveien i perioden 5. - 12. mars.

Dette er på grunn av anleggsarbeid.
Gjelder linjene: 64A
Gjelder stoppestedene: Solbakken
Sist oppdatert: 17.02.2021 16:50
Vis alle avvik i kollektivtrafikken